Over PI Alphen 

De Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn bestaat uit twee locaties: de Eikenlaan en de Maatschapslaan en heeft een capaciteit van 1500 bedden. Naast gevangenisplaatsen is er een Huis van Bewaring (HvB), een afdeling Extra Zorgvoorziening (EZV), veelal voor psychiatrische problematiek, Arrestanten, Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA) en plek voor Inrichting Stelstelmatige Daders (ISD).

Wij voeren de vrijheidsbenemende straf uit, die door de rechter is opgelegd, maar wij bieden ook kansen. PI Alphen is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van justitiabelen en zet zich in, om hen voor te bereiden op een goede terugkeer in de maatschappij.

Regimes

In de gevangenis zitten mensen die van de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. In het Huis van Bewaring zitten mensen die verdacht worden van een misdrijf. Ze zijn in voorlopige hechtenis genomen en in afwachting van hun rechtszaak. Op de EZV-afdeling verblijven gedetineerden die niet kunnen functioneren op een reguliere afdeling omdat ze extra zorg en begeleiding nodig hebben. Het arrestantenregime kenmerkt zich door een hoge doorstroom en korte verblijfsduur van arrestanten.

De ISD-maatregel is bedoeld voor daders die steeds met de politie in aanraking komen. Als deze actieve veelplegers van de rechter de ISD-maatregel opgelegd krijgen, kunnen zij gedurende een periode van maximaal twee jaar worden gedetineerd in een speciale ISD-afdeling. Het doel van de ISD-maatregel is tweeledig. Het eerste doel is het terugdringen van de criminaliteit die gepleegd wordt door veelplegers en daarmee de maatschappelijke veiligheid vergroten door middel van opsluiting van deze veelplegers. Het tweede doel is de kans op recidive van de veelplegers te verminderen.

Het doel van de BBA is om gedetineerden via werk succesvol en veilig te laten re-integreren in de samenleving met als ambitie een betaalde baan na hun detentie. BBA zit in een pilotfase. Er wordt met kleine groepjes gedetineerden geoefend op vijf locaties, waaronder de locatie PI Alphen aan den Rijn. Op basis van de ervaringen die we in deze periode opdoen, worden de BBA’s ingericht die begin 2021 volgens de nieuwe wet ‘Straffen en beschermen’ gaan werken.

PI Alphen aan den Rijn is één van de grootste inrichtingen in het land en vanwege de strategische ligging, huisvesten wij gedetineerden uit het hele land, maar voornamelijk uit Midden- en West-Nederland.

Bezoekadres

Locatie Maatschapslaan
Maatschapslaan 1
2404 CA ALPHEN AAN DEN RIJN

Locatie Eikenlaan
Eikenlaan 36
2404 BR ALPHEN AAN DEN RIJN

PI Alphen is te volgen op …

Deel deze pagina

Twitter LinkedIn

Terug naar

Home